Jongerenpanel

We dragen als woningcorporatie een belangrijk steentje bij aan de samenleving. We zetten in op sterke en toekomstbestendige wijken. Wijken waar mensen op een goede en duurzame manier met elkaar kunnen samenleven. Wij streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich welkom en betrokken voelt, ongeacht hun verschillen, en waar gelijke kansen voor iedereen centraal staan. Wij zijn een inclusieve werkgever; ons medewerkersbestand is een afspiegeling van de maatschappij. Iedereen doet mee, voelt zich vrij om zichzelf te kunnen zijn en levert vanuit zijn/haar kwaliteit en talent een bijdrage.

We willen keuzes maken, besluiten nemen die aansluiten bij de huidige tijdsgeest en die goed zijn voor de toekomst. Jongeren houden ons hierbij scherp. Wat is voor hen belangrijk als het gaat om wonen, leven en werken?  Daarom hebben wij een jongerenpanel, met daarin stagiaires, leerlingen en collega’s die net aan het werk zijn. Aan hen leggen wij vraagstukken voor zoals: ‘wanneer is een werkgever voor jullie een interessante werkgever, hoe vinden wij in deze tijd de juiste mensen voor onze vacatures en sluit onze koersdocument aan bij jullie verwachtingen van een woningcorporatie als verhuurder, beheerder en werkgever?'

Op de foto een aantal leden van ons jongerenpanel:  Iris, Zaya, Lisa, Nick, Mylan, Abel en Roy