Onze belanghouders

DeltaWonen draagt op verschillende manieren bij aan een gezonde samenleving. Daar waar het gaat om zaken waar meerdere partijen bij betrokken zijn of kunnen worden, sluiten we vaak samenwerkingsverbanden met maatschappelijke partners uit onze werkgebieden. Zo kunnen we elkaar aanvullen en versterken.

Jaarlijks benoemen wij thema’s waarop we ons met maatschappelijke partners willen verbinden. Via mapping brengen wij in kaart welke belanghouders betrokken zijn op deze thema’s. Hierbij is ons stakeholdersdiagram de basis.

In het stakeholdersdiagram staan de verschillende belangengroeperingen benoemd zoals klantgroepen, wonen/veiligheid, leveranciers, zorg, welzijn, onderwijs, werken, vrije tijd, financiën, toezichthouders en overheid.

Binnen deze categorieën onderscheiden wij drie niveaus: de ‘moet-categorie’,‘ kan-categorie’ en ‘mag-categorie’.

Moet
Dit zijn de belanghouders die door het bestuur worden betrokken bij beleidsvorming op vastgestelde thema’s en waarmee de dialoog over de uitvoering van het beleid wordt besproken. Deze belanghouders worden geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. De aanstelling van deze groep belanghouders wordt periodiek geëvalueerd.

Kan
Dit betreft de samenwerkingspartners van deltaWonen. Deze belanghouders informeren we over de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Zij krijgen periodiek de nieuwsbrief voor relaties. Deze belanghouders kunnen gevraagd worden advies uit te brengen op thema’s die spelen binnen hun werkveld.

Mag
Deze belanghouders worden niet standaard geïnformeerd, maar kunnen een rol spelen bij vraagstukken binnen onze organisatie. In dat geval kunnen deze belanghouders gevraagd worden om een advies over een thema uit te brengen. Ten aanzien van de jaarrekening en het jaarverslag worden al onze stakeholders jaarlijks via een nieuwsbrief geïnformeerd. Wat betreft strategie en beleid worden bijeenkomsten met stakeholders georganiseerd wanneer hiertoe aanleiding bestaat.

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie.