Over deltaWonen

Onze huurders willen prettig en comfortabel wonen. Op een plek waar zij zich thuis voelen. Daar werken we bij deltaWonen dan ook dagelijks met veel plezier aan. Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren wij sociale huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op dit moment hebben wij ongeveer 15.000 woningen.

Onze visie
Iedereen verdient een passend thuis. In een omgeving waar iedereen meetelt. Een veilige plek waar mensen naar elkaar omkijken en een stem hebben. Een passend thuis is ook een huis dat betaalbaar en toekomstbestendig is. Want wij geloven dat de groei van en naar een duurzame samenleving de basis is voor een gezonde en leefbare wereld van morgen.

Zo werken wij bij deltaWonen
Natuurlijk vinden wij het belangrijk wat wij doen. Maar hóe wij de dingen doen, vinden we minstens zo belangrijk. Daarom werken we bij deltaWonen volgens 4 basisprincipes:

Respectvol
We laten iedereen in z’n waarde en luisteren goed naar onze klanten en naar elkaar. We zijn eerlijk over wat we doen en hoe we het doen. We gaan bewust om met beschikbare middelen.

Professioneel
We hebben actuele kennis in ons vak. We komen onze afspraken na en zoeken altijd naar de beste oplossing.

Verbindend
Samenwerken vinden we belangrijk; met elkaar, met samenwerkingspartners, maar vooral ook met onze klanten. We zijn betrokken bij de samenleving en bij onze klanten.  We gaan gesprekken aan op een open, duidelijke en respectvolle manier.  

Verrassend
Wij streven vernieuwing na waarmee we de kwaliteit van onze producten en dienstverlening steeds opnieuw verbeteren. We durven dingen anders te doen en creativiteit te tonen.