Prestatieafspraken

Prestatieafspraken
Samen met de gemeenten waarin we werkzaam zijn, onze collega-corporaties en huurdersorganisatie(s) maken we afspraken over het woonbeleid. Dit noemen we prestatieafspraken. Hierin wordt per gemeente afgesproken wat we met elkaar willen bereiken. Bijvoorbeeld: hoeveel woningen gaan we bouwen en voor wie? DeltaWonen maakt prestatieafspraken in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek.  

Jaarschijf
Daarnaast wordt elk jaar een ‘jaarschijf’ opgesteld. Hierin staan de concrete plannen die we met de andere partijen dat jaar uitvoeren en die passen binnen de meerjarige prestatieafspraken. We kijken daarbij gezamenlijk of de doelstellingen uit de prestatieafspraken nog actueel zijn of aangepast moeten worden.  

ZWOLLE

Prestatieafspraken Zwolle
Samen met de gemeente Zwolle, de woningcorporaties deltaWonen, SWZ, Openbaar Belang en hun huurdersorganisaties zijn in 2024 de prestatieafspraken voor de Zwolse woonambities opgesteld. De belangrijkste thema’s zijn voldoende sociale huurwoningen, betaalbaarheid, duurzaamheid, woningkwaliteit, een thuis voor iedereen en leefbare wijken. De afspraken hebben een looptijd van 2024 tot en met 2027. 

KAMPEN

Prestatieafspraken Kampen
In Kampen werken de gemeente,  de woningcorporaties Beter Wonen IJsselmuiden, deltaWonen en hun huurdersorganisaties nauw met elkaar samen om de bewoners van Kampen op de beste manier van dienst te kunnen zijn. De Prestatieafspraken Kampen zijn vastgelegd voor de jaren 2022 tot en met 2026. 

Basis voor deze prestatieafspraken is de woonvisie ‘Bouwsteen Wonen 2021-2025 gemeente Kampen’. Er zijn afspraken gemaakt over de volgende thema’s:
1 - Voldoende sociale huurwoningen
2 - Woonlasten die voor mensen betaalbaar zijn
3 - Inclusieve en leefbare wijken waar mensen zich thuis voelen
4 - Duurzame wijken en woningen
5 - Organisatie en samenwerking

Jaarschijf Kampen 2024
In de Prestatieafspraken Kampen is ook de Jaarschijf opgenomen. Hierin  staan de concrete afspraken over wat we in 2024  gaan doen binnen de thema’s van de prestatieafspraken. 

OLDEBROEK

Raamovereenkomst Oldebroek
In Oldebroek hebben de gemeente, de woningcorporaties deltaWonen en Omnia Wonen en hun huurdersorganisaties de strategische keuzes voor de woningmarkt vastgelegd in de Prestatieafspraken Oldebroek.

Jaarschijf Oldebroek 2024
In de Prestatieafspraken Oldebroek is ook de Jaarschijf opgenomen. Hierin  staan de concrete afspraken over wat we in 2024  gaan doen binnen de thema’s van de prestatieafspraken.