Klachtenadviescommisie

Voordat u een klacht indient bij de Klachtenadviescommissie, vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. Onze klachtenexpert zorgt dat uw klacht bij de leidinggevende terecht komt.

Wij zoeken graag met u naar een oplossing. Geef HIER uw klacht door.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht indienen met het formulier klachtenadviescommissie. Dit formulier mailt u naar de klachtenadviescommissie: info@klachtenadviescommissieregiozwolle.nl
Of stuur een brief naar:

Secretary Solutions,
Dorpsstraat 24A,
7451 BV Holten. 

Ik heb een klacht ingediend bij de Klachtenadviescommissie. Hoe gaat het nu verder?

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Als het tot een hoorzitting komt, dan past de commissie 'hoor en wederhoor' toe.

Binnen 3 weken na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de directie van deltaWonen.

Binnen 1 maand neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Als er een zwaarwegende reden is, kan de directie van het advies afwijken.

U kunt alles nalezen in de folder Niet tevreden en het Reglement Klachtenadviescommissie.


Welke klachten neemt de Klachtenadviescommissie niet in behandeling?

Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn kunnen niet worden ingediend.

Externe vacature: Klachtenadviescommissie

Een aantal woningcorporaties in de regio, waaronder deltaWonen, hebben samen één klachtencommissie. De commissie heeft 6 professionele leden. Elk lid heeft zijn eigen expertise. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig.

Voor twee leden eindigt de zittingstermijn. Daarom zoekt de commissie nieuwe leden.

Download hiernaast de volledige vacature en het functieprofiel (de profielschets).