Het werkgeluk van complexbeheerder Felicia Bruin

Hoewel Felicia (23 jaar) pas sinds 1 januari 2024 bij deltaWonen werkt, voelt ze zich al helemaal op haar plek. Als complexbeheerder Zwolle Midden is zij het eerste aanspreekpunt voor de huurders van ruim 50 complexen in en om het centrum van de stad. ‘Ik heb een sociale achtergrond, een groot verantwoordelijkheidsgevoel én ik ben een echte doener. Daardoor kan ik bijdragen aan het woongeluk van onze huurders. Pas als zij blij zijn, ben ik dat ook.’

‘Ik geniet van het contact met de huurders,
de vrijheid binnen mijn functie en de samenwerking met mijn collega’s’

- Felicia, complexbeheerder Midden Zwolle

Eigenlijk is het best opmerkelijk dat Felicia complexbeheerder bij deltaWonen is geworden. In september 2018 kiest ze namelijk voor de opleiding Sport, Bewegen & Gezondheid op het Deltion College. Als blijkt dat deze opleiding toch niet helemaal bij haar past, stapt ze over naar de opleiding Social Work. ‘Ik vind het leuk om met mensen te werken en hen te helpen. Dat heb ik denk ik van huis uit meegekregen. Ik ben de jongste uit een gezin van vier kinderen en mijn ouders hebben ons geleerd om voor elkaar te zorgen. Deze opleiding sloot daar perfect op aan.’ Als een docent haar in het tweede studiejaar wijst op een leuke “hybride-stage” bij deltaWonen, besluit Felicia deze kans te grijpen. ‘In het kort kwam het erop neer dat ik hier drie in plaats van twee dagen stageliep, waarbij ik op de woensdagmiddag ook les kreeg bij deltaWonen. Door mijn stage kwam ik erachter dat deze organisatie supergoed bij mij past.’

Veelzijdige taken

Andersom past Felicia blijkbaar ook supergoed bij deltaWonen, want na haar stage krijgt ze de vraag of ze binnen de organisatie aan de slag wil. ‘Op basis van mijn sociale achtergrond lag de functie van complexbeheerder het meest voor de hand. Ik beheer ruim 50 complexen in en om het centrum van Zwolle en ik ben het eerste aanspreekpunt voor de huurders. Het is mijn hoofdtaak ervoor te zorgen dat de complexen schoon, heel en veilig zijn. Dit betekent dat ik er regelmatig met de fiets op uit trek om de complexen te bezoeken en te controleren. Werkt de verlichting? Staan er dingen op de galerij of in de bergingen die er niet horen te staan? En minstens zo belangrijk: zijn de huurders van een complex tevreden? Om een antwoord op deze laatste vraag te krijgen, is persoonlijk contact heel belangrijk.’

Laagdrempelig aanspreekbaar

Dat persoonlijke contact is iets wat Felicia duidelijk goed ligt. Ze staat sterk in haar schoenen, is niet verlegen, gebruikt humor en dankzij haar opleiding weet ze hoe ze kan meebewegen met emoties en gesprekken kan bijsturen. ‘Als complexbeheerder wil ik dat huurders mij op een laagdrempelige manier kunnen aanspreken. Daarom maak ik vaak een praatje, zodat ik de mensen in een complex leer kennen en te horen krijg wat er speelt. Stel bijvoorbeeld dat iemand al een paar weken zijn kastje op de galerij heeft staan. Dan zal ik niet als een soort politieagent optreden en zeggen dat het kastje direct weg moet, want dan creëer je weerstand. Ik stel mezelf eerder op als een soort betrokken buurvrouw, die op een vriendelijke maar doortastende manier onveilige of vervuilende zaken aankaart of huurdersvragen helpt op te lossen.’

Oplossing voor scootmobiel

Zo’n huurdersvraag krijgt Felicia bijvoorbeeld uit het complex aan de Friesewal in Zwolle. Een van de huurders daar zit sinds kort in een scootmobiel. Daardoor is het lastig om het complex in en uit te gaan, aangezien er aan de voorkant een trap zit en aan de achterkant een hek staat dat handmatig geopend moet worden, waarna de scootmobiel ook nog over drie drempels moet. Felicia krijgt de vraag of er iets aan deze situatie gedaan kan worden. ‘Ik heb een afspraak met de huurder gemaakt en de wensen besproken. Hierbij gaf ik wel duidelijk aan dat ik vooraf niets kon beloven, want belofte maakt schuld. Bovendien gaat het hier niet om een 55+-complex, waardoor deltaWonen niet verplicht is om het pand scootmobiel-toegankelijk te maken. Desondanks is het wel onze doelstelling om bij te dragen aan het woongeluk van onze huurders. Daarom heb ik de zaak intern besproken en inmiddels is er groen licht gegeven om een hellingbaan te plaatsen. Want voor de dame in de scootmobiel draagt deze helling bij aan haar onafhankelijkheid en zelfstandigheid en dus aan haar woongeluk.’

Werkgeluk

Zelf is Felicia ook gelukkig, mede door haar nieuwe baan. Ze geniet van het contact met de huurders, de vrijheid binnen haar functie en de samenwerking met haar collega’s. ‘Ik ben een echte doener en tijdens mijn rondes langs de complexen zie ik zaken die ik meteen op kan pakken en af kan ronden. Dat geeft mij heel veel voldoening. En mocht er een situatie zijn waar ik zelf om wat voor reden dan ook niet uitkom, dan kan ik altijd terugvallen op de acht andere complexbeheerders binnen deltaWonen en de wijkconsulent en woonconsulent binnen het team Midden Zwolle, waar ik zelf ook deel van uitmaak. Ik ben echt blij dat ik nu officieel bij deltaWonen werk. We zijn namelijk veel meer dan slechts een verhuurder van sociale huurwoningen. Wij willen dat onze huurders woongeluk ervaren en zich thuis voelen in hun woning. Ik ben er trots op dat ik daar als complexbeheerder een bijdrage aan mag leveren.’

Wil jij net als Felicia je werkgeluk vinden in een leuke en uitdagende baan bij deltaWonen?
Bekijk dan onze vacatures op www.werkenbijdeltawonen.nl.