Externe vacature: Klachtenadviescommissie

Een aantal woningcorporaties in de regio, waaronder deltaWonen, hebben samen één klachtencommissie. De commissie heeft 6 professionele leden. Elk lid heeft zijn eigen expertise. De commissie is onafhankelijk en onpartijdig.

Voor twee leden eindigt de zittingstermijn. Daarom zoekt de commissie nieuwe leden.

Download hieronder de volledige vacature en het functieprofiel (de profielschets).