Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij verzamelinkomen. 

We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen.

  • Uw kinderen tellen mee als zij bij u wonen. Ook als dat een deel van de week of maand is.
  • Bent u zwanger? Dan telt het kind niet mee voor de huishoudgrootte.

 Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.