Mechteld van der Vleuten

“Geen geluk zonder groei”

Mechteld van der Vleuten - lid raad van commissarissen

Ons koersplan heet ‘Groei en geluk’! Maar wat betekent geluk voor de leden van onze raad van commissarissen? En hoe geven ze invulling aan hun rol?  

“Ik ben iemand die goed gedijt in een omgeving vol prikkels en uitdagingen. Een omgeving waarin ik kan groeien. Want zonder groei geen geluk. Niet voor niets heb ik er na mijn studie heao commerciële economie voor gekozen om rechten te gaan studeren en vervolgens te promoveren. Als ik me niet kan ontwikkelen, vind ik het al snel saai.

Groei en ontwikkeling waren ook mijn drijfveren om lid te worden van de raad van commissarissen van deltaWonen. Ik ben sinds 1995 werkzaam in de wereld van volkshuisvesting en heb echt mijn hart verloren aan deze maatschappelijk relevante werkomgeving. Het mooie aan deltaWonen is dat deze woningcorporatie echt het verschil wil maken voor haar huurders. Niet alleen door hen een goed dak boven het hoofd te bieden, maar ook door haar maatschappelijke taak veel breder in te zetten zoals bij het project voor laaggeletterden. Daar wil ik met mijn talenten en ervaring graag een steentje aan bijdragen.   

Sinds 2006 werk ik als spontane, positief kritische, vrolijk ingestelde en problemen oplossende zzp’er voor diverse woningcorporaties. Ik sta bestuurders en raden van commissarissen bij met raad en daad. Als visitator bezoek en beoordeel ik corporaties. En aangezien ik als jurist gespecialiseerd ben in appartementsrecht, adviseer ik met name over gemengde Verenigingen van Eigenaren.

Bij deltaWonen heb ik als lid van de raad van commissarissen het aandachtsgebied Klant en Wonen. Dat sluit perfect aan op mijn werkzaamheden als zzp’er. Ik ben eraan gewend om problemen en uitdagingen vanuit het oogpunt van huurders te benaderen. Ik wil voor hen van betekenis zijn en samen met de andere commissarissen en het bestuur bijdragen aan hun groei en geluk. Want daar word ik weer gelukkig van.”

Mechteld van der Vleuten is sinds 1 januari 2022 lid van de raad van commissarissen en heeft Klant en Wonen als aandachtsgebied. Mechteld werkt al ruim 26 jaar in de wereld van volkshuisvesting en woningcorporaties. Ze is een ervaren adviseur, secretaris en manager en een gespecialiseerd jurist. Ook heeft ze al eerder deel uitgemaakt van Raden van Commissarissen bij woningcorporaties in Barneveld en gemeente Utrechtse Heuvelrug.