Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Commissarissen denken met ons mee en zien toe of deltaWonen goed wordt bestuurd. Jaarlijks overleggen zij op meerdere momenten met de directeur-bestuurder en de ondernemersraad, het managementteam, de Centrale Bewonersraad en de accountant. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 commissarissen en 1 commissaris in opleiding, die zich graag aan je voorstellen. Ze vertellen over wat ze doen en wat geluk voor hun betekent. Dat sluit mooi aan bij ons koersplan. De raad van commissarissen heeft samen met de bestuurder een visie op besturen en toezichthouden geschreven; die kun je hier lezen.

De heer H. Grootelaar - deskundigheid: sociaal domein en HRM
voorzitter raad van commissarissen
lid governance- en remuneratiecommissie
schuift twee keer per jaar aan bij OR-vergadering
vertrouwenspersoon van de OR

Mevrouw F.J. Siderius - deskundigheid: vastgoed en financiën
lid raad van commissarissen
lid auditcommissie

Mevrouw N. Wakker – deskundigheid: maatschappelijk en bestuurlijk
lid raad van commissarissen

De heer R. Takken - deskundigheid: Financiën
lid raad van commissarissen op voordracht bewonersraad
periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad
schuift twee keer per jaar aan bij de OR-vergadering
lid auditcommissie

Mevrouw M.C.E. van der Vleuten – deskundigheid: klant en wonen (volkshuisvesting)
lid raad van commissarissen op voordracht van de bewonersraad
periodiek bijwonen vergaderingen bewonersraad

Commissaris in opleiding
De Raad van Commissarissen van deltaWonen stelt een plek beschikbaar voor een commissaris in opleiding. De plek is bedoeld voor een startende toezichthouder, die bij ons het vak van toezichthouden kan leren.  De commissaris in opleiding is (formeel) geen lid van de raad van commissarissen. Vanaf 2025 is de positie weer beschikbaar. De werving doen wij niet zelf. In de loop van 2024 kunt u hier lezen hoe die procedure vorm krijgt.

Onze Raad van Commissarissen is bereikbaar via rvc@deltawonen.nl