Fokje Siderius

“Geluk is genieten van de gewone momenten in het leven”

Fokje Siderius – lid raad van commissarissen

Ons koersplan heet ‘Groei en geluk’! Maar wat betekent geluk voor de leden van onze raad van commissarissen? En hoe geven ze invulling aan hun rol?

“Geluk zit ‘m in de kleine dingen in het leven. Dat je geniet van de gewone momenten. Daarnaast word ik gelukkig wanneer we de wereld samen een beetje mooier maken voor de volgende generatie.

Vandaar ook dat ik graag lid wilde worden van de raad van commissarissen bij deltaWonen. In mijn ogen is deltaWonen een open, professionele en ambitieuze woningcorporatie die haar huurders vooropzet, inclusiviteit nastreeft en duurzaamheid als leidend principe hanteert. Op die manier draag je bij aan het woongenot van de huurders én de wereld om hen heen.

Ik ben het jongste lid van de raad van commissarissen van deltaWonen. Met mijn positieve instelling, kritische houding en kennis en ervaring draag ik bij aan de raad van commissarissen. Die kritische houding vertaalt zich bij mij in de ‘waarom-vraag’: waarom doen we wat we doen? En zorgt dit voor toegevoegde waarde bij onze huurders? Hierbij kijk ik niet naar beperkingen, maar juist naar kansen.

Bij de uitvoering van ideeën en plannen is samenwerking belangrijk. Door mensen met verschillende achtergronden hun kennis en expertise te laten bundelen kom je verder en bereik je uiteindelijk steeds beter de gezamenlijke doelen. In het geval van deltaWonen is dat het geluk van onze huurders.

Vanuit mijn werk ben ik het gewend om actief de dialoog op te zoeken met huurders. Door met iemand in gesprek te gaan, krijg je zijn wensen en behoeften boven tafel en kan je hem bij ontwikkelingen betrekken en inspraak geven. Wat dat betreft vind ik het zo goed dat deltaWonen een Raad van Kinderen heeft. Zij hebben namelijk een heel verfrissende kijk op de manier waarop je fijn kunt leven, werken en wonen. Door de jeugd erbij te betrekken, geeft deltaWonen echt invulling aan de kernwaarde ‘inclusiviteit’.”

Fokje Siderius is lid van de raad van commissarissen en heeft Vastgoed en Financiën als aandachtsgebieden. Fokje is sinds 2007 werkzaam in de vastgoedsector, ze werkte  o.a. bij diverse woningcorporaties. In 2020 maakte ze de overstap naar de zorg. Bij Zorggroep Alliade startte ze als manager vastgoed en sinds januari 2023 is ze programmaleider duurzaamheid.