De Havezate

Het complex De Havezate ligt tussen de Zwartewaterallee en Gombertstraat in Zwolle. Samen met onder andere de gemeente Zwolle is een gebiedsvisie Zwartewaterallee tot stand gekomen waarbinnen ook De Havezate valt. Wij bereiden op dit moment de sloop en nieuwbouw van het oude deel van De Havezate voor. 

Sloop in fases

De oudbouw van De Havezate bestaat uit 168 woningen. Deze gaan we in drie fases slopen. De eerste 26 woningen slopen we in 2025. Vervolgens bouwen we op die plek zo'n 100 woningen terug.  Zo zorgen we ervoor dat bijna iedereen die woont in de oudbouw maar één keer hoeft te verhuizen.  De tweede sloopfase staat gepland in 2027 en de derde sloopfase is gepland in 2030.

Overzicht sloopfases

In totaal worden er zo’n 100 woningen meer teruggebouwd. Het precieze aantal is op dit moment nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat het energiezuinige appartementen met 1 of 2 slaapkamers worden. Samen met de gemeente Zwolle zorgen we dat we meer woningen toevoegen dan slopen in Zwolle.

Overzicht nieuwbouwfases

Impressie nieuwbouw

Informeren bewoners en buurt

De bewoners en buurt zijn geïnformeerd over de sloop- en nieuwbouwplannen en het proces. Ook is er een meedenksessie georganiseerd, waarbij bewoners en buurt mee mochten denken over de voorzieningen, de routes/toegangen en de gemeenschappelijke tuin. De inbreng is meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen. Op 11 juni 2024 zijn de uitgewerkte plannen voor nieuwbouwfase 1 gepresenteerd aan de bewoners en buurtbewoners van Havezate. Het gaat hierbij om het voorlopig ontwerp. Ook is er een toelichting gegeven op het verdere proces. Er volgen nog meer bijeenkomsten en meedenksessies.

Tijdlijn op 11 juni 2024

Sociaal Plan Gombertstraat

De bewoners die nu in de oudbouw van De Havezate wonen, moeten dus verhuizen. Om zo’n traject in goede banen te leiden met de bewoners, wordt er een Sociaal Plan opgesteld. Dit is een boekje met afspraken en belangrijke zaken over het project rondom de sloop en verhuizing. Het Sociaal Plan voor de Gombertstraat hebben wij in samenwerking met de klankbordgroep Sociaal Plan Gombertstraat opgesteld. Dit zijn 5 huurders uit de oudbouw van de Havezate, die de overige huurders in de oudbouw vertegenwoordigen. Ook was de Centrale Bewonersraad aanwezig bij de overleggen. Op 28 maart 2024 is het Sociaal Plan opgeleverd. Vanaf dat moment gelden alle afspraken die hierin beschreven staan.

Verhuurinformatie

Als de nieuwbouw opgeleverd wordt, dan bieden wij eerst de huurders van de ‘oudbouw’ van Havezate een woning aan. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Sociaal Plan. De woningen die overblijven, worden aangeboden op de Woningzoeker. Heeft u interesse voor een nieuwbouwwoning? Dan heeft u een inschrijving nodig op de Woningzoeker (www.dewoningzoeker.nl).

 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de Havezate? Meld u dan aan
via 
havezate@deltawonen.nl. U komt dan op de maillijst te staan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Locatie