Eerste woonzorgvisie van Nederland ondertekend

Vandaag is in Zwolle de eerste woonzorgvisie van Nederland ondertekend. Verschillende gemeentes, een afvaardiging van zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en zorgkantoren zetten vandaag hun handtekening onder een pakket afspraken om tot 2030 minimaal 6.590 geschikte woningen voor ouderen te realiseren. Ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Conny Helder (Volksgezondheid Welzijn en Sport) waren aanwezig bij de ondertekening.  

Door de vergrijzing is het belangrijk dat er voldoende woningen bijkomen die geschikt zijn voor senioren. “Eén op de drie nieuwe woningen moet voor senioren zijn.”, gaf minister Helder aan. DeltaWonen maakt zich hier al langer hard voor. Zo zijn wij op dit moment druk met de voorbereidingen van een groot project bij woonzorgcentrum De Havezate, in Zwolle.

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “De Havezate is een prachtig voorbeeld van een grote binnenstedelijke uitbreiding van het aantal zorgwoningen, waar de minister zo hard om vraagt. We slopen hier 168 woningen die flink verouderd zijn en bouwen er ruim 100 extra woningen voor terug, in totaal 272 stuks. Het betreft hier een ontwikkeling waarin de ambities en afspraken van het samenwerkingsverband WWZ038 (hierin zijn gemeente, corporaties, zorgpartijen en welzijnspartijen vertegenwoordigd) en het Concilium (een samenwerkingsverband tussen bouwers, ontwikkelaars, makelaars, corporaties, gemeente en provincie) samenkomen. Samen staan we voor het ontwikkelen van woonvormen voor ouderen.  Daarnaast werken we nauw samen met de buurt, waarmee we een actief participatietraject hebben opgezet. Hiermee stimuleren we open communicatie en betrokkenheid. Zo bouwen we samen aan een woonomgeving waar zowel bewoners met als zonder zorgvraag, als omwonenden zich thuis voelen. We hebben de gemeente en andere overheden keihard nodig om deze aantallen en kwaliteit te kunnen halen.”

Meer informatie over het project De Havezate leest u hier: De Havezate - deltaWonen

Op de foto vertelt Evert Leideman over project De Havezate tijdens de bijeenkomst.