Inclusiviteit en werkgeluk op de werkvloer

Bij deltaWonen geven we onze medewerkers de ruimte. Ruimte om jezelf te ontdekken, uit te dagen en te ontwikkelen. Om lekker in je werk en in je vel te zitten. En bovenal om jezelf te mogen en kunnen zijn op de werkvloer. Dat is de basis voor werkgeluk. In augustus is het Pride maand. En daar waar buiten ons kantoor de regenboogvlag wappert, vertellen medewerkers Abel (20), David (37) en Claire (30) over hoe zij inclusiviteit en werkgeluk ervaren bij deltaWonen. 

Open zijn over je seksualiteit op de werkvloer is niet voor iedereen makkelijk. EU-onderzoek uit 2020 toont aan dat in Nederland 16% van de ondervraagde lhbti+ werknemers op het werk nog niet ‘uit de kast is’. Abel geeft aan open te zijn over zijn seksualiteit en gender: ‘Ik ben er heel open over. Ik ben een transman en polyamoureus en vertel vaak dat ik niet op geslacht maar op mensen val. Het lastige is dat mensen mij niet gelijk zien als man.’ Ook David geeft aan dat hij op de werkvloer open is over zijn seksualiteit: ‘Ik vertel altijd dat ik een vriend heb.’ Claire vindt het minder relevant om te delen: ‘Maar toen ik hier net kwam werken heb ik wel in mijn introductiebericht gezet dat ik een vriendin heb.’ 

Progress Pride vlag
Op 1 augustus hesen wij de Progress Pride vlag voor ons kantoor aan de Veerallee. De vlag symboliseert de vrijheid om te uiten wie je bent en om te houden van je wie je wilt. Dit is belangrijk voor woon- én werkgeluk en daar staan wij voor. Ondanks dat het hijsen van de vlag een klein gebaar is, merken we dat het veel reactie oproept. Want wat bereiken we ermee? Claire legt uit wat het voor haar betekent: ‘Ik vind het fijn dat de vlag nu hangt. Het is maar een vlag maar het laat wel zien dat het onderwerp LGBTQ+ bespreekbaar is. Als ik ergens een vlag zie hangen, denk ik: misschien werken daar ook wel mensen zoals ik. Ook voor huurders die met dit onderwerp te maken hebben kan dit fijn zijn.’ 

Samenwerken
Deze maand vraagt deltaWonen aandacht voor de LGBTQ+ gemeenschap. Claire: ‘Onze huurders zijn allemaal verschillend. Als woningcorporatie hebben we een heel diverse doelgroep. Die willen we bereiken en begrijpen.’ Onze werknemers hebben een signalerende functie, ook als het gaat om LGBTQ+ gerelateerde kwesties. Bij problemen, of vragen worden huurders verwezen naar instanties die kunnen helpen. Door zo samen te werken kunnen we hun de beste hulp bieden. Abel werkt sinds een halfjaar op de afdeling Klantadvies en krijgt daarmee ook verschillende huurders aan de lijn: ‘Ik sprak een keer iemand die uit huis is gezet door de familie vanwege hun geaardheid. Dat was heel erg pijnlijk. Ik heb toen aangegeven bij welke instanties diegene terecht kon.’

Eigen netwerk
Het is belangrijk dat die instanties er zijn. David is er bekend mee, want naast zijn werk bij deltaWonen doet hij vrijwilligerswerk bij COC Zwolle. Dat is een belangenvereniging voor de LHBTQ+ gemeenschap in en rondom Zwolle. David: ‘Het COC kan zoveel betekenen voor mensen. We creëren een soort netwerk waar iedereen altijd terecht kan. Zo zijn er verschillende bijeenkomsten en activiteiten voor transgenders, lhbti+ met een beperking of lhbti+ jongeren tot 18 jaar. Ik zie ook vaak dezelfde mensen terugkomen.’ Abel legt het belang van zo’n netwerk uit: ‘Er komt zoveel bij kijken om jezelf te kunnen en durven zijn. Dat kan ook impact hebben op je mentale gezondheid. Het begint klein, maar het kan groot worden. Ik denk dat wij een extra stap kunnen zetten voor de samenleving. Op het moment dat ik iemand goed te woord kan staan aan de telefoon, en die persoon is blijer en heeft meer woongeluk, dan is diegene ook gelukkiger.’

Openheid
Abel, David en Claire voelen de ruimte om zichzelf te zijn bij deltaWonen. Zo ervaren zij een open sfeer en is een gesprek met collega’s of leidinggevende altijd mogelijk. Abel: ‘Ik merk wel dat er soms vragen komen en discussies ontstaan, onder andere in verband met mijn transgenderidentiteit. Bij mijn kennismaking heb ik daarom aangegeven dat ik trans ben en hoe iedereen mij mag aanspreken. Juist om verwarring te voorkomen.’ Tijdens zijn werk aan de telefoon komt die verwarring nog weleens voor: ‘Aan mijn stem kan je niet horen dat ik een man ben, waardoor ze me soms als mevrouw aanspreken. Een vrouw van 89 aan de telefoon vroeg of mijn naam niet voor jongens was, wat ik beaamde. Toen zei ze: “Je klinkt wel als een meisje, maar ze hebben niet door wat voor stoere knul je bent.” Dat vond ik heel leuk om te horen van iemand van 89.’

Samen in gesprek
Op de vraag hoe deltaWonen nog meer ruimte en openheid kan creëren, antwoordt Abel: “Praat niet over ons, maar met ons. Wij zijn bereid om mee te denken en te ondersteunen. Het is belangrijk dat we als organisatie alert zijn. Daarvoor moeten we het lef hebben om met elkaar het gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld over taalgebruik. Claire vult aan: ‘Of over open vragen stellen: niet vragen of iemand een vriend of vriendin heeft, maar of diegene een relatie heeft bijvoorbeeld. Dat is een stuk meer open.’ Verder kan het delen van ervaringen van medewerkers of het organiseren van lezingen of trainingen er ook voor zorgen dat er meer bewustzijn wordt gecreëerd. Zo leren we samen hoe we met LHBTQ+ gerelateerde kwesties om moeten gaan, zowel intern als extern.