Wonen met Zorg

Gemeente Zwolle is dit keer gastheer van het Divosa voorjaarscongres met als thema DWARS. Petra Stuitje/@petra stuitje-westerbeek, programmamanager en beleidsadviseur van deltaWonen was één van de sprekers over ‘Wonen met Zorg’. De toehoorders kwamen per fiets langs de Havezate, een van de bezoek- wooninitiatieven langs de programmaroute. Ze namen plaats in de projectruimte in een woning van het woonzorgcentrum.

Van beelden over het sloop- en nieuwbouwproject naar de woonwensen en – behoeftes voor bewoners in de nieuwe Havezate. Hoe kijken we aan tegen inclusiviteit, betrokkenheid van omwonenden, de woon- en leefstijlbehoefte van onze bewoners? Thema’s die Petra vanuit de Wonen met Zorg visie helder toelichtte. De presentatie riep de nodige reacties op bij de aanwezigen. Sluiten de ideeën en wensen aan bij de realiteit als het gaat om betrokkenheid en verbinding met de omgeving?

Eens te meer werd duidelijk dat samenwerking met welzijn- en zorgpartijen, gemeenten en corporaties essentieel is. ‘Contact met elkaar leidt tot nieuwe inzichten en is voor iedereen zeer leerzaam. Laten we vooral flexibel blijven in de samenstelling van een community om de zorgvraag van ouderen mogelijk uit te stellen of te voorkomen’.  Aldus Petra.

We kijken terug op een interessante bijdrage aan het Divosa congres 2024. Met dank aan de gemeente Zwolle voor de organisatie.

Meer informatie over wonen met zorg?

Klik hier om verder te lezen.