DeltaWonen bouwt mee aan Reevedelta (Kampen)

De komende jaren wordt er veel gebouwd in Reevedelta, een nieuwe wijk in Kampen. Ook deltaWonen gaat hier woningen bouwen. Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “Reevedelta is een prachtige nieuwe uitbreiding van Kampen, waar deltaWonen een belangrijke bijdrage mag en gaat geven. De aard en oorsprong van het gebied daagt ons uit om fantastische kwaliteit toe te voegen in alle domeinen van wonen, welzijn en zorg. DeltaWonen gaat de komende 10 jaar minstens 900 woningen bouwen in Kampen, waarvan 640 in Reevedelta. Een ambitieuze opgave die wij met andere partijen gaan realiseren voor de gemeente Kampen.”

Reevedelta
Reevedelta wordt een nieuwe wijk, aan de oevers van de IJssel. Het wordt een duurzame woonomgeving, waar natuur centraal staat. Reevedelta biedt ruimte voor 3600 woningen, inclusief alle benodigde voorzieningen. Er komen woningen die geschikt zijn voor alle levensfases en inkomens, waardoor het een diverse wijk wordt.

De Ontwerp Gebiedsvisie ligt vanaf 15 november officieel ter inzage. Deze is te lezen op het gemeentehuis van Kampen en op www.reevedelta.nl