Komst warmtenet in Holtenbroek, Aa-landen en Dieze een stap dichterbij

Vanaf 2040 wil de gemeente Zwolle aardgasvrij zijn. Dat betekent dat we dan in onze woningen geen aardgas meer gebruiken.  Per wijk in Zwolle wordt nu een warmteplan gemaakt. Dit nemen we mee in onze plannen om uw woning ook in de toekomst te voorzien van warmte en warm water. En dat dit betaalbaar blijft.

Nieuwe warmtebron
De Zwolse corporaties en de gemeente Zwolle hebben 3 november een samenwerkings­overeenkomst getekend, de SOK. Hierin staat dat we met elkaar onderzoeken of een warmtenet de beste warmtebron is voor delen van de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze.  

Warmtenet
Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water door stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om bijvoorbeeld huizen mee te verwarmen en van warm water te voorzien. De energiebron die hiervoor gebruikt kan worden is aardwarmte (geothermie).

Het vervolg
In 2024 wordt duidelijk of dit warmtenet de beste manier is voor warmte en warm water in uw wijk. Zodra we meer weten, informeren we u hierover.

Hier is meer informatie te lezen over de Samenwerkingsovereenkomst. Lees hier het persbericht.