Opening wijkkantoor Flevowijk Kampen

Donderdag 21 maart tussen 16:00 en 20:00 vindt de feestelijke opening plaats van het nieuwe wijkkantoor in de Flevowijk: De Buren. Je bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn! Woonconsulent Jeanine Michel van de Flevowijk, vertelt enthousiast over het nieuwe wijkkantoor. Wat is dit voor wijkkantoor, op welke momenten en met welke vragen kun je er terecht? 

“In Kampen-Zuid, waar de Flevowijk ligt, gebeurt veel. We zijn samen met bewoners, de gemeente en andere partners de wijk groener en gezonder aan het maken. In de wijk staan 1800 woningen. 1200 daarvan zijn sociale huurwoningen van deltaWonen. Uit de gesprekken met de bewoners kwam naar voren dat er behoefte is aan een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ze terecht kunnen voor informatie en antwoorden op hun vragen.

Om zo snel mogelijk aan die vraag te voldoen, zijn we al open sinds 2 februari. Elke donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur zijn bewoners welkom met al hun vragen. In het wijkkantoor zijn niet alleen mensen van deltaWonen te vinden. Ook medewerkers van de gemeente, politie, welzijn, vluchtelingenwerk, Financiën op Koers, jongerenwerk, buurtbemiddeling, opbouwwerk en zorgorganisaties als PVGZ, Curadomi, Lelyzorg en RIBW zijn aanwezig in het wijkkantoor. We huren ruimte aan de achterkant van kerk Open Hof, de ingang is aan de Van Brederodestraat 1A. We maken het gezellig met een koffieplek, barretje en spreekkamer om bewoners goed te kunnen ontvangen. Bij succes hopen we vaker open te gaan en uit te breiden met leuke activiteiten zoals kookworkshops.”