Prestatieafspraken 2024

Samen bouwen aan een sterk Zwolle, met goede, betaalbare en duurzame woningen voor iedereen. Dat is waar wij samen met de Gemeente Zwolle, de andere Zwolse woningcorporaties Woningstichting SWZ en Openbaar Belang en onze huurdersorganisaties samen voor gaan. Op 31 januari hebben we de prestatieafspraken voor onze woonambities ondertekend.

Ook in Zwolle is er een groot tekort aan woningen, waardoor er een flinke krapte op de woningmarkt bestaat. De wachtlijsten lopen steeds verder op. Daarnaast staat de betaalbaarheid van het wonen, mede door de hoge inflatie en de gestegen energiekosten, onder druk.

Wethouder Dorrit de Jong: “We willen een Zwolle zijn waar iedereen een huis maar ook vooral een thuis heeft. Ik ben blij dat we als gemeente Zwolle samen met de drie Zwolse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties goede afspraken hebben gemaakt over meer woningen, wonen en zorg, betaalbaarheid en verduurzaming. Zo zorgen we dat iedereen in Zwolle een (t)huis kan vinden.”

Met de prestatieafspraken zetten de partijen gezamenlijk alles op alles om goed, betaalbaar en duurzaam wonen in Zwolle te realiseren. De belangrijkste thema’s voor Zwolle zijn:
1.     Voldoende sociale huurwoningen
2.     Betaalbaarheid
3.     Duurzaamheid en woningkwaliteit
4.     Een thuis voor iedereen
5.     Leefbare wijken
 
Evert Leideman, directeur bestuurder van deltaWonen: “Samenwerking is de sleutel tot een leefbare, duurzame toekomst. In deze prestatieafspraken leggen we niet alleen vast wat we willen bereiken, maar ook hoe we dat samen gaan realiseren. We zetten ons in voor voldoende betaalbare, duurzame huizen van goede kwaliteit, in wijken waar het prettig wonen en leven is. Oftewel: samen bouwen we aan een gemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen en waar woongeluk hand in hand gaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid”.

Fotocredit: Pedro Sluiter

Lees hier verder over onze prestatieafspraken.